Output

Bæredygtig energi

Biogas hjælper med at omdanne affald, et miljømæssig passiv på verdensplan, til grøn energi, et bæredygtigt aktiv.

Grøn energi produceres i form af:

 • Biogas/Biometan/ LNG (Liquified Natural Gas)/CNG (Compressed Natural Gas)

Anvendelse: Transport, industri

 • Elektricitet

Anvendelse: Net, eget forbrug

 • Varme

Anvendelse: Net, eget forbrug

 • Gødning

Anvendelse: NPK-næringsstoffer til jorden.

Anaerobic Digestion er en del af Waste-2_Energy konceptet, som bidrager til den cirkulære økonomi.

Biogas fordele

Energi

 • Bæredygtig energi – produktionsprocesser
 • Alternativ til fossile brændstoffer
 • Backup/lagerkapacitet, som bidrager til en stabil energimatrix.

Økonomi

 • Omdanner affald til en indtjening (W2E)
 • Øget selvforsyning af energi
 • Fremmer udvikling af landdistrikter, byområder og industri.

Miljø

 • Husdyrgødning/affaldshåndtering
 • Mindre udledning af drivhusgasser (CO2, Methane, SO2, NOx)
 • Genanvendelse af næringsstoffer.