Husholdningsaffald

For vores og vores børns skyld

Byråd, kommuner, forsyningsselskaber og myndigheder skal forholde sig til flere demografiske udfordringer, efterhånden som befolkningen i byerne vokser og forårsager store affaldsproblemer.

Der er behov for bedre infrastruktur, især når det drejer sig om affaldsindsamling, håndtering og genanvendelse.

Med et Combigas anlæg kan du opnå:

  • effektiv affaldshåndtering,
  • bedre miljø og klima,
  • en renere verden,
  • integration og optimering i forhold til miljø, befolkning, politiske og kulturelle forskelle.

Organisk affald fra husholdninger, restauranter og lignende, er en enorm ressource til biogasproduktion.