FN verdensmål

Combigas klimamål

 • null

  BÆREDYGTIG ENERGI

  Combigas ønsker at alle får adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

  Biogasanlæg indgår som en vigtig brik i håndteringen af organiske restprodukter og biogas bidrager i stigende grad til at dække verdens energiforbrug.

 • null

  ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  I et biogasanlæg omdannes affaldet til energi og dermed til en indtjening.

  På den måde kan affald bidrage til at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst og anstændigt arbejde til alle.

 • null

  ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

  Affald udgør i dag et miljø- og sundhedsproblem i mange lande.

  Når affaldet genanvendes til at producere nye produkter og energi, sparer vi vores naturlige ressourcer og skåner miljøet.

 • null

  KLIMAINDSATS

  Der skal handles før den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima.

  Det er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.