Husholdning

For os og vore børn

Byråd, kommuner, forsyningsselskaber og myndigheder generelt skal reagere flere demografiske udfordringer, når bybefolkningen stiger, hvilket forårsager store miljøaffaldsproblemer.

Der er behov for bedre infrastruktur, især når det gælder affaldshåndtering, erindring og genanvendelse.

Med et Combigas anlæg kan du opnå:

  • effektiv affaldshåndtering,
  • et forbedret miljø og klima,
  • en bedre verden,
  • integration og optimering i forhold til miljø, befolkning samt politisk og kulturel mangfoldighed.

Organisk affald fra husholdninger, restauranter og lignende er en kæmpe ressource til biogasproduktion.