Respekt for natur og ressourcer

Hvem er vi?

Combigas er en dynamisk dansk virksomhed som udvikler, designer og supporterer komplette biogasanlæg.

Indtil nu har verdensøkonomien været lineær. De produkter, som forbrugeren har brugt, er efterfølgende blevet smidt ud. På den måde er utrolig mange ressourcer gået tabt.
I dag fokuseres der mere og mere på ”cirkulær økonomi” hvor produkter og deres indholdsstoffer indgår i kontinuerlige kredsløb og således bruges flere gange.

Biogasanlæg indgår som en vigtig brik i håndteringen af organiske restprodukter og biogas bidrager i stigende grad til at dække verdens energiforbrug. Det er en energiform som har nogle klare fordele.

Biogasanlæggene omdanner organisk affald til grøn energi og bæredygtige gødningsprodukter.

Anlæggene er udviklet med respekt for natur og ressourcer og de mennesker der skal bruge dem i det daglige.

Byggeriet overlader vi til professionelle, lokale byggefirmaer. På den måde får vores kunder det bedste resultat. Combigas ønsker at sikre adgang til økonomisk overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle.

Vores klimamål

 • null

  BÆREDYGTIG ENERGI

  Combigas ønsker at alle får adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

  Biogasanlæg indgår som en vigtig brik i håndteringen af organiske restprodukter og biogas bidrager i stigende grad til at dække verdens energiforbrug.

 • null

  ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  I et biogasanlæg omdannes affaldet til energi og dermed til en indtjening.

  På den måde kan affald bidrage til at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst og anstændigt arbejde til alle.

 • null

  ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

  Affald udgør i dag et miljø- og sundhedsproblem i mange lande.

  Når affaldet genanvendes til at producere nye produkter og energi, sparer vi vores naturlige ressourcer og skåner miljøet.

 • null

  KLIMAINDSATS

  Der skal handles før den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima.

  Det er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.