Referencer

Vestergaard Bioenergi, Danmark

Kvægfarmen i Rødkærsbro, har i dag et stort antal dyr, der producerer store mængder gylle og komøg. Vestergaards ejer lavede en aftale med et nærliggende Arlamejeri om at levere biogas til mejeriet og derved omdanne landbrugsaffald til en stabil indkomst. Biogasanlægget blev sat i drift i marts 2017 og har kørt med succes lige siden.

Den daglige drift af biogasanlægget varetages af landmanden selv og en halvtidsassistent.

 

Bio2Watt, Sydafrika

Efter underskrivelsen af en leveringsaftale med energiselskabet Bio2Watt (Pty) Ltd i 2014 modtog BMW Sydafrika den førstegrønne energi sin Rosslynfabrik i Pretoria den 10. oktober 2015.

Combigas har blandt andet leveret ingeniørarbejde og rådgivning inden for design, dimensionering, implementering, projektledelse og support af biogasanlægget, som er det første levedygtige biogasprojekt i Sydafrika. Læs mere BMW samarbejder med Bio2Watt om vedvarende energi

 

Hemmet, Danmark

Biogasanlægget i Hemmet, Vestjylland, er opført som et decentralt gårdbiogasanlæg i år 2012. I år 2015 blev der opført et opgraderingsanlæg på stedet med en produktionskapacitet på 11 millioner m3 metangas pr. år. Opgraderingsanlægget modtager gas fra tre forskellige biogasanlæg, som alle placeret inden for en radius af 6 km.

Anlægget har en kapacitet på ca. 73.000 tons/år bestående af svinegylle, kvæggødning/dybstrøelse, mink- og fjerkrægødning, hakket hvedehalm, græs- og majsensilage, slagteri- og fiskeaffald, glycerin og andet. Der produceres ca. 4 millioner m3 biometan pr. år.

Se mere på Combigas – a biogas demonstration plant