Landbrug

Forandring starter hos dig

Miljøbestemmelser og økonomi kræver større og større fleksibilitet, effektivitet og ledelsesfærdigheder hos landmænd og agronomer.

Biogasteknologien gør det muligt at gøre brug af ressourcer, som indtil nu har været betragtet som affald. Restprodukter fra planteavl, dybstrøelse og gylle fra husdyravlen, som alle betragtes som en udgift, kan omdannes til biogas, elektricitet, varme/køling, og dermed til en indtægtskilde.

Restaffald fra biogasprocessen bliver til bæredygtig og meget værdifuld gødning, som kan spredes på landmandens marker.

Combigas koncept og teknologi kan hjælpe dig med at opnå;

  • forbedret drift og styringskontrol,
  • bedre økonomi: et passivt affalds materiel bliver et aktiv,
  • bedre miljø; recirkulering af næringsstoffer, mindre metan, CO2-udledning, opfyldelse af miljøbestemmelser.