Landbrug

Forandring starter med dig

Miljøbestemmelser og økonomi kræver mere og mere fleksibilitet, effektivitet og ledelsesevner hos landmænd og agronomer.

Biogasteknologien gør det muligt at udnytte ressourcer, der hidtil har været betragtet som affald. Restprodukter fra planteforædling, dybstrøelse og husdyrgødning, som alle betragtes som en udgift, kan omdannes til biogas, el, varme/køling og dermed til en indtægtskilde.

Restaffald fra biogasprocessen bliver til bæredygtig og meget værdifuld gødning, der kan spredes landmandens marker.

Combigas’ koncept og teknologi kan hjælpe dig med at opnå:

  • forbedret betjening
  • bedre økonomi: udstyr til passivt affald bliver et aktiv,
  • bedre miljø; recirkulering af næringsstoffer, mindre metan, CO2emissioner, overholdelse af miljøbestemmelser.